MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE

FotoGalerie

Vítáme Vás na místě, kde najdete fotografie z akcí lipenecké školky i z některých mimoškolních akcí.


Byli u nás hasiči ...

Galerie - akce minulé

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE

Chcete dostávat informace na email ?

aktuality-informace

Upřesnění

Vážení rodiče,

pro upřesnění situace k 1.9.2016 sdělujeme:

 • nově přijaté děti (zápis 2016), které budou od 1.9.2016 docházet do MŠ, jsou ty, s jejichž rodiči nebyla sepsána dohoda o pozdějším nástupu (říjen 2016)
 • z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme zveřejňovat jmenný seznam dětí a jejich zařazení. Proto bude první den u vstupní branky od 7-8,30 hod. pověřená osoba, která pomůže rodičům a podá informace ohledně zařazení dětí
 • jelikož budou děti ve všech třídách "smícháni", nebudeme používat označení tříd, ale pouze označení budov. Přesné zařazení dětí do kmenových tříd bude provedeno po rekonstrukci

Trvalé příkazy

Vážení rodiče,

 

platby stravného a školného budou probíhat formou trvalých příkazů, které si rodiče musí zřídit.

 

Paní učitelky Vám v den příchodu do MŠ předají tiskopis, na kterém budou informace na jaká čísla účtů

 

zasílat platby, datum splatnosti a variabilní symbol dítěte.

 

Školné na účet MŠ a stravné na účet školní jídelny.

 

Děti v posledním roce školní docházky (předškoláci) školné neplatí.

 

Děti s odkladem školní docházky platí od září v plné výši.

Zahájenjí školního roku 2016/2017

Vloženo: 23.8.2016

Vážení rodiče,

v souvislosti s rekonstrukcí centrální budovy MŠ Lipence, je MŠ od 1.9.2016 stále v omezeném provozu a v té souvislosti budou zavedena tato organizační opatření:

1.Rekonstrukce bude probíhat: od 1.6.2016 -14.10.2016 (předpoklad)

2. organizační pokyny pro rodiče od 1.9. - 14.10.2016

 • třída  loňských Koťátek + nové děti budou ve třídě nad poštou (paní učitelky: Eva Křížová, Věra Ptáčková)
 • třída loňských Želviček + nové děti budou v novém pavilonu MŠ (paní učitelky: Kateřina Kosíková, Irena Bílková)
 • třída loňských Berušek + děti s odkladem školní docházky budou docházet do (paní učitelky: Bc Dana Cikrtová, Eva Horníčková)

3. organizační pokyny pro rodiče dětí,které budou docházet do ZŠ

 • pro naše děti a rodiče bude zpřístupněn pouze zadní vchod
 • příchod  do ZŠ: 7.00 - 8.15 hod (následně se budova uzamyká)
 • nahlášení změny docházky (např. dítě jde po obědě) do 8.00
 • vyzvedávání po obědě 11.30 - 12.00hod (následně se budova uzamyká)
 • vyzvedávání po odpočinku 15.00 - 17.00hod (následně se budova uzamyká)

Veškeré potřebné informace, popřípadě dotazy, získáte na:

www.skolkalipence.cz

vocetkova.ivana@gmail.com

ivana.600@seznam.cz

mobil: 734 101 745

Děkujeme za pochopení a spolupráci

Ivana Vocetková -ředitelka MŠ

Informační schůzka

9.6.2016

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne v září 2016.


zapis

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu na školní rok 2016/2017

PŘIJATI:

17, 3, 4, 1, 33, 35, 29, 10, 9, 18, 15, 16, 27, 31, 11, 8, 7, 23, 21, 20, 28, 32, 30, 5,34,12, 26, 24

NEPŘIJATI:

2, 14, 25, 22, 6, 13

Změněno dne9.6.2016

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017

 Ředitelka Mateřské škola, K Samoobsluze 211, Praha 5, Lipence stanovila následující kritéria , podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů , o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kdy počet žádostí o přijetí na školní rok 2016/2017 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.


1) Předškolní vzdělání se poskytne dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky

2) Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je doklad o řádném očkování dítěte dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění a to v době podání žádosti

3) Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijato dítě, které má poslední rok před nástupem povinné školní docházky (dále jen předškolák), dle § 34 odst. 4 školského zákona, v platném znění

4) Při přijímání dětí do MŠ ředitelka vychází z kritérií a následném bodovém hodnocení:

 • Ve školním roce 2016/2017bude dítě předškolák = P
 • trvalý pobyt v Lipencích alespoň jednoho z rodičů nebo dítěte = 10 b
 • dítě dovrší v období od 1.9.- 31.12.2016    3 let  = 0 b
 • dítě dovrší v období od 1.1. -  31.8.2016    3 let  = 1 b
 • dítě dovrší v období od 1.1.-  31.12.2016   4 let = 2 b
 • dítě dovrší v období od 1.1.-  31.12.2016   5 let = 3 b
 • hmotná nouze rodičů  - doložená potvrzením     = 5 b


5) V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat přesný den narození dítěte. Dítě dříve narozené má přednost před mladším.

Vypracovala:

Bc. Ivana Vocetková
ředitelka MŠ
6.3.2016

1-trida-kotatka

I. třída koťátka

školní rok 2016/2017

budova: nad poštou

telefon: 731 522 329

učitelky:

Eva Křížová

Věra Ptáčková


2-trida-zelvicky

II. třída želviček

školní rok 2016/2017

budova: centrální (v současné době v rekonstrukci)

telefon: 739 455 072

učitelky:

Irena Bílková

Kateřina Kosíková

3-trida-jezci

IV. třída ježci

školní rok: 2016/2017

budova: nový pavilon

Telefon: 734 700 137

paní učitelky:

Bc. Ivana Vocetková, ředitelka (zkrácený úvazek)

Kateřina Syrovátková, zástupce ředitelky


4-trida-berusky

III: třída berušky

školní rok 2016/2017

telefon: 734 543 526

budova: centrální (v současné době v rekonstrukci)

učitelky.

Bc. Dana Cikrtová

Eva Horníčková


zazemi

Školka

Jsme čtyřtřídní mateřská škola s kapacitou pro 100 dětí.

Centrální budova : třídy želvičky a berušky,  odloučené pracoviště - třída koťátek (třída na poštou) a třída ježků (nový pavilon), centrální budova třídy  

Ve školním roce 2016/2017 o děti budou pečovat:

ředitelka:

Bc. Ivana Vocetková - třída ježků

zástupce ředitelky: 

Kateřina Syrovátková- třída ježků

učitelky: 

Bc. Dana Cikrtová - třída berušek

Eva Horníčková - třída berušek,

Irena Bílková- třída želviček

Kateřina Kosíková - třída želviček

Eva Křížová - třída koťátek

Věra Ptáčková - třída koťátek

Radmila Braunová - třída želviček

Irena Bílková - třída želviček, v současné době si doplňuje aprobaci

O úklid nám pečují:

Jana Vodičková - školnice

Blanka Císařovská - uklizečka

Libuše Filová - odpolední uklizečka         

Vzdělávací standardy a koncepce naší školy vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, jsme zaměřeni na přírodu a ekologii. Celková kapacita mateřské školy je 100 dětí.

Vybavení

Vybavení naší mateřské školy je vybíráno s ohledem na bezpečnost a komfort dětí a samozřejmě podle moderních výchovných zásad tak, aby se u nás děti cítily co nejlépe a zároveň pro ně školka byla přínosem. Při vybavování školky hračkami klademe důraz na jejich funkčnost, hygienické zásady, estetičnost a výchovnost - takové, které dokáží dítě nejen zabavit, ale především obohatit jeho vnímání, myšlení a rozvíjet fantazii.

Vybavení tříd je každoročně doplňováno, v září 2009 vznikla nová třída nad poštou - třída koťátek a od 2.září 2013 byl otevřen nový pavilon na zahradě školy - třída berušek.

Zahrada v naší školce je rozsáhlá se zahradními prvky, trampolínou, dvěma pískovišti, domečkem a altánem.


Kuchyně

V letošním školním roce pro děti připravují stravu:

Štěpánka Andresová - vedoucí kuchařka

Dana Vodrážková - pomocná kuchařka

Kapacita jídel:130

Součástí jídelny je jedna výdejna - odloučené pracoviště třída koťátek - nad poštou a nový pavilon na zahradě - třída berušek.


jidelna

Směrnice ke stanovení platby stravného

Ředitelka MŠ v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., v platném znění, vydává směrnici č. 3:

I.

Obecná ustanovení:

Dítěti je zajištěné stravování po dobu jeho pobytu v MŠ.

II.

1) forma úhrady - trvalým příkazem

2) splatnost - do 10. dne v měsíci

3) číslo účtu - 168 097 109/0600 GE Capital Bank, pobočka Zbraslav

4) kontrola a vyúčtování - kontrola plateb každý měsíc, vyúčtování pololetně

5) nedoplatky stravného - v případě neuhrazení stravného bude zachován následující postup:

a) ústní upozornění zákonným zástupcům dítěte

b) písemné upozornění zákonným zástupcům dítěte

c) vyloučení dítěte z docházky do doby, než bude částka uhrazena

III.

Výše stravného:

Stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1) děti od 3 let do 6 let celodenní ve výši: 37,- Kč

obsahuje: přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,-Kč, svačina 6,-Kč, celodenní nápoje 1,- Kč

2) děti 7 let - OŠD ve výši: 38,-Kč

obsahuje: přesnídávka 8,-Kč, oběd 23,-Kč, svačina 6,-Kč, celodenní

nápoje 1,- Kč

IV.

Dietní strava:

Dietní stravu může povolit pouze ředitelka a to na základě žádosti, kterou podává zákonný zástupce dítěte společně s lékařskou zprávou.

Žádost se schvaluje na základě organizačních a jiných možností školy.

Bc. Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

V Praze dne 25.2.2016

Měsíční trvalé příkazy na stravné

Platba stravného na měsíc je stanovena s účinností od 1.10.2013 takto :

celodenní stravné: 800,- Kč

polodenní stravné: 650,- Kč

OŠD celodenní: 830,- Kč

OŠD polodenní: 700,- Kč

Vyúčtování za stravné proběhne vždy ke konci kalendářního roku a červenci daného roku.


jidelni_listek


vzdelavaci-program

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

 • počet zapsaných dětí k 1.9.2014 - 100 dětí
 • kapacita MŠ dle zařazení do sítě škol - 100 dětí
 • počet otevřených tříd - 4
 • počty dětí na třídách - koťátka19, želvičky 28, berušky 25, ježkové 28
 • zaměření školního vzdělávacího programu - ekologie a třídění odpadu, sociální vztahy ve společnosti
 • počet pedagogického personálu - 8 (1 ředitelka, 1 zástupkyně, 6 učitelek)
 • počet ostatního personálu - 5 (1 školnice, 3 uklizečky, 1 vedoucí kuchařka, 1 pomocná kuchařka)
 • průměrný věk pedagogického personálu - 39 let
 • počet pedagogů, které si doplňují vzdělání - 2
 • počet přijatých dětí - 30
 • počet nepřijatých dětí  - 3
 • environmentální výchova - "malý zahradníček" , činnosti dětí na záhonkách 
 • multikulturní výchova - tématiký blok Školního vzdělávacího programu
 • prevence rizikového chování - přednáška MP a hasičů
 • nové cíle a priority v dalším školním roce - rekonstrukce hlavní budovy, úprava zahrady, nové zahradní prvky

Školní vzdělávací program (ŠVP)

ŠVP je tvořen ředitelkou školy ve spolupráci s pracovníky škol, rodičů a ostatní veřejnosti, která se podílí na chodu školy.

Vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, která má postavenou hierarchii cílů:

 • postoj ke vzdělání
 • hodnotová a vztahová orientace
 • výkony dítěte

Obsah koncepce je zaměřen na 5 základních oblastí:

1.  Dítě a jeho tělo - oblast biologická

2.  Dítě a jeho psychika - oblast psychologická

3.  Dítě a ten druhý - oblast interpersonální

4.  Dítě a společnost - oblast sociálně-kulturní

5.  Dítě a svět - oblast environmentální

 

Jednotlivé oblasti jsou rozpracované a následně propojené v jednotný celek v třídních vzdělávacích programech, které vytváří pedagogické pracovnice a se kterým celoročně pracují, obměńují a zdokonalují ho.

Školní vzdělávací program (ŠVP) je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní vdělávací program (TVP) je k nahlédnutí na jednotlivých třídách školy.


ŠVP stejně tak TVP se každoročně zpracovává a na základě evaluace je pozměněn k potřebám dětí, učitelů a rodičů.


skolni-rad

Úplata za vzdělání na školní rok 2016/2017

Ředitelka Mateřské školy, K Samoobsluze 211, Praha 5 v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ,v platném znění a  ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., v platném znění,  stanovuje úplatu za školní vzdělávání (dále školné) na školní rok 2016/2017 takto:

 • základní částka úplaty (do 50 % provozních nákladů za rok 2015) - 700,- Kč/ měsíčně
 • při omezené docházce na 4 hodiny denně, pobírání r.p. - 470,- Kč měsíčně
 • dítě v posledním ročníku mateřské školy před nástupem povinné školní docházky (předškolák) bezúplatně
 • dítě s odkladem š.d. - 700,- Kč/měsíčně


Splatnost školného do 15. dne v měsíci.

V případě opakovaného neuhrazení, bude ukončena docházka dítěte, § 35 odst. d) z. č.561/2004 Sb. , školský zákon


Školní řád

Upravuje směrnice MŠ č. 16  vydaná ředitelkou školy

Celé její  znění je k dispozici k nahlédnutí v šatnách školy.

Obsah:

 • Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 • Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v MŠ a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
 • Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v MŠ
 • Provoz a vnitřní režim MŠ
 • Organizace školního stravování
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Zacházení s majetkem MŠ
 • Závěrečná ustanovení

krouzky

Kroužky na školní rok 2016/2017

Z důvodu rekonstrukce budou zahájeny od listopadu 2016.      
reditelka-informuje

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude uzavřen 

od 1. července do 31. srpna 2016.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016.

6.3.2016

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE

Zahrada

V červnu 2010 jsme obnovili vybavení zahrady o 4 zahradní prvky a dokončila se stavba dopravního hřiště.

 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahradaMATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE
code

Fotografie z akcí školky

Vážení rodiče,

fotografie dětí z  akcí školky můžete najít:

www.rajce.net - skolkalipence

Kontakt

Adresa:          K Samoobsluze 211, 155 31 Praha 5 - Lipence
Ředitelka:       Bc. Ivana Vocetková
Právní forma: právní subjektivita (od 1.1.2001)
Zřizovatel:      Městská část Praha - Lipence, Úřad městské 

                      části Praha 5
IČO: 70108013

Provoz školy: po - pá : 7,00 - 17,00 hod

STRAVNÉ:  ČÚ:  168097109/0600, úhrada do 15. dne v měsíci

                       cena za celodenní : 37,- Kč

                       cena za celodenní dětí s OŠD : 38,- Kč

ŠKOLNÉ: ČÚ:     168097029/0600 

                       školné na školní rok 2016/2017: 700,- Kč/měsíčně,

 • Předškolák poslední rok před vstupem do ZŠ bezúplatně.
 • Dítě s odkladem školní docházky : 700,- Kč/měsíčně


Úhrada stravného i školného do 15. dne v měsíci

Telefony:
škola/fax:       257 921 360

Ředitelka:      734 101 745
Koťátka:       731 522 329

Želvičky:        739 455 072 

Berušky:        734 543 526

Ježci:             734 700 137


e-mail: vocetkova.ivana@gmail.com
             ivana.600@seznam.cz
Chcete nám něco vzkázat? Využijte kontaktní formulář: