MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE

FotoGalerie

Vítáme Vás na místě, kde najdete fotografie z akcí lipenecké školky i z některých mimoškolních akcí.


Byli u nás hasiči ...

Galerie - akce minulé

MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE

Chcete dostávat informace na email ?

aktuality-informace

Rozloučení

29.6.2016

Vážení rodiče,

kolektiv MŠ přeje Vám i dětem krásné prázdniny, spoustu sluníčka a letních radovánek.

Loučíme se s předškoláky a přejeme jim úspěšný první školní rok

v základní škole.

Školní rok 2016/2017 zahájíme stále v omezeném provozu a to ve čtvrtek 1. září 2016.

Krásné prázdniny  přeje kolektiv MŠ.

Informační schůzka

9.6.2016

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí proběhne v září 2016.

Poděkování

6.6.2016

Vážení,

v sobotu 4.června 2016 jsme dokončili plánované stěhování a dnešní den, za přítomnosti pana starosty i místostarosty, předali stavební firmě budovu.

Ráda bych touto cestou poděkovala maminkám, které nám vypomohly při stěhování do základní školy. Díky této pomoci proběhlo vše rychle a bez potíží.

Také děkuji svým kolegyním, které předvedly úžasný výkon a jejich pracovní nasazení a oddanost pro danou věc byla víc než skvělá. Bez problému přišly do školky i v sobotu ráno, aby se budova mohla v pondělí již předat.

Slova chvály padají nejen na paní kuchařky, které po uvaření obědů šly balit a stěhovat, ale také na paní učitelky, které po směně u dětí nastoupily na směnu "stěhovací" a v neposlední řadě bych ráda poděkovala paní školnici i uklízečkám, které balily, stěhovaly a do toho odvážely obědy a svačinky do základní školy. A při tom všem, což je na tom to úžasné, se ještě dokázaly zasmát a vytvořit tak skvělou atmosféru.

Další příjemnou zprávou pro nás také je, že děti ze třídy Ježečků a Berušek se ve škole rychle zorientovaly a vše probíhá dle organizačního plánu.

Věřím, že ty poslední školní dny, které zbývají do prázdnin, již proběhnou v klidu a pohodě.


Ivana Vocetková


Organizační opatření v souvislosti s rekonstrukcí centrální budovy MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti s rekonstrukcí centrální budovy MŠ Lipence,

budou zavedena tato organizační opatření:

1.Rekonstrukce bude probíhat: od 1.6.2016 -14.10.2016

 • 1.6. - 5.6.2016 (vystěhování celého objektu včetně sklepů)
 • 6.6. - 30.9.2016 (rekonstrukce budovy - vnitřní prostory)
 • 1.7. - 3.7.2016 (vystěhování kuchyně včetně vybavení)
 • 1.10. - 8.10.2016 (nastěhování veškerého vybavení, včetně kuchyně zpět, sestavování nábytku atd.)
 • 8.10. - 14.10.2016 (úklid a příprava tříd na školní rok)


2. Organizační pokyny pro rodiče od 1.6. - 30.6.2016

 • třída Koťátek zůstává ve své třídě nad poštou
 • třída Želviček v novém pavilonu MŠ (dnešní třída Berušek)
 • třída Ježků a Berušek bude docházet do ZŠ Lipence

Plavání - odjezd od školky!

3. organizační pokyny pro rodiče dětí,které budou docházet do ZŠ

 • pro naše děti a rodiče bude zpřístupněn pouze zadní vchod
 • příchod  do ZŠ: 7.00 - 8.15 hod (následně se budova uzamyká)
 • nahlášení změny docházky (např. dítě jde po obědě) do 8.00
 • vyzvedávání po obědě 11.30 - 12.00hod (následně se budova uzamyká)
 • vyzvedávání po odpočinku 15.00 - 17.00hod (následně se budova uzamyká)

4. organizační pokyny pro rodiče od 1.9. - 14.10.2016

 • třída  dnešních koťátek + nové děti budou ve třídě nad poštou
 • třída dnešních Želviček + nové děti budou v pavilonu MŠ
 • třída dnešních Berušek + děti s odkladem školní docházky budou docházet do ZŠ

5. Platby za školné a stravné zůstávají beze změn

    (zasílejte , prosím,na účty MŠ)

Pozor: nezapomeňte si zrušit trvalé příkazy

  na školné a stravné k 30.6.2016!!


Veškeré potřebné informace, popřípadě dotazy, získáte na:

www.skolkalipence.cz

vocetkova.ivana@gmail.com

ivana.600@seznam.cz

mobil: 734 101 745

Věřím, vážení rodiče,

že za případné způsobené komplikace Vám i dětem bude odměnou nová, krásná školka.

Ivana Vocetková -ředitelka MŠ

27.5.2016
Inzerát

Mateřská škola Lipence, K Samoobsluze 211, Praha 5

přijme učitelku.

Nástup možný od srpna 2016.

Požadavky na vzdělání: SPgŠ -obor předškolní pedagogika.

Zájemci zasílejte prosím své životopisy na : ivana.600@seznam.cz


 
Více info...


zapis

Výsledky zápisu

Výsledky zápisu na školní rok 2016/2017

PŘIJATI:

17, 3, 4, 1, 33, 35, 29, 10, 9, 18, 15, 16, 27, 31, 11, 8, 7, 23, 21, 20, 28, 32, 30, 5,34,12, 26, 24

NEPŘIJATI:

2, 14, 25, 22, 6, 13

Změněno dne9.6.2016

Kritéria pro přijímání dětí pro školní rok 2016/2017

 Ředitelka Mateřské škola, K Samoobsluze 211, Praha 5, Lipence stanovila následující kritéria , podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů , o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, kdy počet žádostí o přijetí na školní rok 2016/2017 překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro MŠ.


1) Předškolní vzdělání se poskytne dětem zpravidla ve věku od 3 let až do začátku povinné školní docházky

2) Podmínkou přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je doklad o řádném očkování dítěte dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví, v platném znění a to v době podání žádosti

3) Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně přijato dítě, které má poslední rok před nástupem povinné školní docházky (dále jen předškolák), dle § 34 odst. 4 školského zákona, v platném znění

4) Při přijímání dětí do MŠ ředitelka vychází z kritérií a následném bodovém hodnocení:

 • Ve školním roce 2016/2017bude dítě předškolák = P
 • trvalý pobyt v Lipencích alespoň jednoho z rodičů nebo dítěte = 10 b
 • dítě dovrší v období od 1.9.- 31.12.2016    3 let  = 0 b
 • dítě dovrší v období od 1.1. -  31.8.2016    3 let  = 1 b
 • dítě dovrší v období od 1.1.-  31.12.2016   4 let = 2 b
 • dítě dovrší v období od 1.1.-  31.12.2016   5 let = 3 b
 • hmotná nouze rodičů  - doložená potvrzením     = 5 b


5) V případě shodného počtu bodů bude rozhodovat přesný den narození dítěte. Dítě dříve narozené má přednost před mladším.

Vypracovala:

Bc. Ivana Vocetková
ředitelka MŠ
6.3.2016

1-trida-kotatka

I. třída koťátka

školní rok 2015/2016

paní učitelky: Eva Křížová - zástupkyně,  Bc. Dana Cikrtová

19 dětí tříletých

telefon: 731 522 329

Třídní vzdělávací program:Téma: Krtek je náš kamarád

 • Krtek nás vítá ve školce
 • Krtek a podzim
 • Krtek a zvířátka
 • Krtek a zima
 • Krtek a sněhulák
 • Krtek a masopust
 • Krtek a jaro
 • Krtek a tulipán
 • Krtek a sluníčko
 • Krtek a léto

2-trida-zelvicky

II. třída želviček

školní rok 2015/2016

28 dětí čtyřletých

Z provozních důvodů jsou děti spojeni:

od 7,00 do 7,30 ve třídě JEŽEČKŮ.

pí. uč.  Irena Bílková, Kateřina Kosíková - zástup

telefon: 739 455 072

Třídní vzdělávací program:

A. BAREVNÝ  PODZIM

 • cestička do školy
 • cestička do přírody
 • cestička za zdravím

B. ZIMNÍ RADOVÁNKY

 • cestička Adventem
 • cestička do pohádky
 • cestička zimní krajiny

C. JAK  SE  RODÍ  JARO

 • cestička do jarní přírody
 • cestička mezi zvířátka
 • cestička k mamince

D. PŘICHÁZÍ  LÉTO

 • cestička k dětem
 • cestička na silnici
 • cestička na prázdniny3-trida-jezci

IV. třída ježci

školní rok: 2015/2016

pí uč. Eva Horníčková

Telefon: 734 700 137

28 dětí - 21 předškoláků, 7 OŠD

Třídní vzdělávací program:

Moudra našich babiček a dědečků

 • Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí
 • Můj dům, můj hrad
 • Čistota půl zdraví
 • Svatý Václav víno chrání, po něm bude vinobraní
 • Svatá Hedvika do řepy ještě medu nalívá
 • Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá
 • Na svatého Havla má být všechno ovoce v komoře
 • Všude dobře, doma nejlépe
 • Co nemáš sám rád, nečiň druhému
 • podzim na strakaté kobyle jezdí
 • Na svatého Martina kouřívá se z komína
 • Na svatého Mikuláše už je celá zima naše
 • Jiný kraj, jiný mrav
 • V lednu, za pec si sednu

4-trida-berusky

III: třída berušky

školní rok 2015/2016

25 dětí (9 předškoláků, 16 pětiletých)

paní učitelky: Kateřina Syrovátková, Bc. Ivana Vocetková, ředitelka (zkrácený úvazek)

Třídní vzdělávací program:

 • To jsme my, Berušky
 • Dračí doupě
 • Beruščiny duchařiny
 • Pekelňáci pro legraci
 • Sněžné hrátky se zvířátky
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • U berušek v zahrádce
 • Cestujeme bezpečně
 • V našem domečku
 • Loučíme se spoluzazemi

Školka

Od 1. září 2013 čtyřtřídní mateřská škola s odloučeným pracovištěm - třída koťátek (třída na poštou) a třída berušek (nový pavilon) .

V letošním školním roce o děti pečují:

ředitelka:

Bc. Ivana Vocetková - třída berušek

zástupkyně: 

Eva Křížová - třída koťátek

učitelky: 

Bc. Dana Cikrtová - třída koťátek

Kateřina Syrovátková - třída berušek, v současné době si doplňuje aprobaci

Eva Horníčková - třída ježečků

Kateřina Kosíková - třída ježečků

Radmila Braunová - třída želviček

Irena Bílková - třída želviček, v současné době si doplňuje aprobaci

O úklid nám pečují:

Jana Vodičková - školnice

Blanka Císařovská - uklizečka

Libuše Filová - odpolední uklizečka         

Vzdělávací standardy a koncepce naší školy vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní výchovu, jsme zaměřeni na přírodu a ekologii. Celková kapacita mateřské školy je 100 dětí.

Vybavení

Vybavení naší mateřské školy je vybíráno s ohledem na bezpečnost a komfort dětí a samozřejmě podle moderních výchovných zásad tak, aby se u nás děti cítily co nejlépe a zároveň pro ně školka byla přínosem. Při vybavování školky hračkami klademe důraz na jejich funkčnost, hygienické zásady, estetičnost a výchovnost - takové, které dokáží dítě nejen zabavit, ale především obohatit jeho vnímání, myšlení a rozvíjet fantazii.

Vybavení tříd je každoročně doplňováno, v září 2009 vznikla nová třída nad poštou - třída koťátek a od 2.září 2013 byl otevřen nový pavilon na zahradě školy - třída berušek.

Zahrada v naší školce je rozsáhlá se zahradními prvky, trampolínou, dvěma pískovišti, domečkem a altánem.


Kuchyně

V letošním školním roce pro děti připravují stravu:

Štěpánka Andresová - vedoucí kuchařka

Dana Vodrážková - pomocná kuchařka

Kapacita jídel:130

Součástí jídelny je jedna výdejna - odloučené pracoviště třída koťátek - nad poštou a nový pavilon na zahradě - třída berušek.


jidelna

Směrnice ke stanovení platby stravného

Ředitelka MŠ v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle § 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., a dle vyhlášky 107/2008 Sb. o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., v platném znění, vydává směrnici č. 3:

I.

Obecná ustanovení:

Dítěti je zajištěné stravování po dobu jeho pobytu v MŠ.

II.

1) forma úhrady - trvalým příkazem

2) splatnost - do 10. dne v měsíci

3) číslo účtu - 168 097 109/0600 GE Capital Bank, pobočka Zbraslav

4) kontrola a vyúčtování - kontrola plateb každý měsíc, vyúčtování pololetně

5) nedoplatky stravného - v případě neuhrazení stravného bude zachován následující postup:

a) ústní upozornění zákonným zástupcům dítěte

b) písemné upozornění zákonným zástupcům dítěte

c) vyloučení dítěte z docházky do doby, než bude částka uhrazena

III.

Výše stravného:

Stanovena dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

1) děti od 3 let do 6 let celodenní ve výši: 37,- Kč

obsahuje: přesnídávka 8,- Kč, oběd 22,-Kč, svačina 6,-Kč, celodenní nápoje 1,- Kč

2) děti 7 let - OŠD ve výši: 38,-Kč

obsahuje: přesnídávka 8,-Kč, oběd 23,-Kč, svačina 6,-Kč, celodenní

nápoje 1,- Kč

IV.

Dietní strava:

Dietní stravu může povolit pouze ředitelka a to na základě žádosti, kterou podává zákonný zástupce dítěte společně s lékařskou zprávou.

Žádost se schvaluje na základě organizačních a jiných možností školy.

Bc. Ivana Vocetková

ředitelka MŠ

V Praze dne 25.2.2016

Měsíční trvalé příkazy na stravné

Platba stravného na měsíc je stanovena s účinností od 1.10.2013 takto :

celodenní stravné: 800,- Kč

polodenní stravné: 650,- Kč

OŠD celodenní: 830,- Kč

OŠD polodenní: 700,- Kč

Vyúčtování za stravné proběhne vždy ke konci kalendářního roku a červenci daného roku.


jidelni_listek


vzdelavaci-program

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

 • počet zapsaných dětí k 1.9.2014 - 100 dětí
 • kapacita MŠ dle zařazení do sítě škol - 100 dětí
 • počet otevřených tříd - 4
 • počty dětí na třídách - koťátka19, želvičky 28, berušky 25, ježkové 28
 • zaměření školního vzdělávacího programu - ekologie a třídění odpadu, sociální vztahy ve společnosti
 • počet pedagogického personálu - 8 (1 ředitelka, 1 zástupkyně, 6 učitelek)
 • počet ostatního personálu - 5 (1 školnice, 3 uklizečky, 1 vedoucí kuchařka, 1 pomocná kuchařka)
 • průměrný věk pedagogického personálu - 39 let
 • počet pedagogů, které si doplňují vzdělání - 2
 • počet přijatých dětí - 30
 • počet nepřijatých dětí  - 3
 • environmentální výchova - "malý zahradníček" , činnosti dětí na záhonkách 
 • multikulturní výchova - tématiký blok Školního vzdělávacího programu
 • prevence rizikového chování - přednáška MP a hasičů
 • nové cíle a priority v dalším školním roce - rekonstrukce hlavní budovy, úprava zahrady, nové zahradní prvky

Školní vzdělávací program (ŠVP)

ŠVP je tvořen ředitelkou školy ve spolupráci s pracovníky škol, rodičů a ostatní veřejnosti, která se podílí na chodu školy.

Vychází z koncepce Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, která má postavenou hierarchii cílů:

 • postoj ke vzdělání
 • hodnotová a vztahová orientace
 • výkony dítěte

Obsah koncepce je zaměřen na 5 základních oblastí:

1.  Dítě a jeho tělo - oblast biologická

2.  Dítě a jeho psychika - oblast psychologická

3.  Dítě a ten druhý - oblast interpersonální

4.  Dítě a společnost - oblast sociálně-kulturní

5.  Dítě a svět - oblast environmentální

 

Jednotlivé oblasti jsou rozpracované a následně propojené v jednotný celek v třídních vzdělávacích programech, které vytváří pedagogické pracovnice a se kterým celoročně pracují, obměńují a zdokonalují ho.

Školní vzdělávací program (ŠVP) je k dispozici v šatnách jednotlivých tříd.

Třídní vdělávací program (TVP) je k nahlédnutí na jednotlivých třídách školy.


ŠVP stejně tak TVP se každoročně zpracovává a na základě evaluace je pozměněn k potřebám dětí, učitelů a rodičů.


skolni-rad

Úplata za vzdělání na školní rok 2015/2016

Ředitelka Mateřské školy, K Samoobsluze 211, Praha 5 v souladu s § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ,v platném znění a  ve znění vyhlášky 43/2006 Sb., v platném znění,  stanovuje úplatu za školní vzdělávání (dále školné) na školní rok 2015/2016 takto:

 • základní částka úplaty (do 50 % provozních nákladů za rok 2014) - 700,- Kč/ měsíčně
 • při omezené docházce na 4 hodiny denně  - 470,- Kč měsíčně (z důvodu pobírání rodičovského příspěvku a péči o osobu blízkou)
 • dítě v posledním ročníku mateřské školy před nástupem povinné školní docházky (předškolák) má 12 měsíců bezúplatně


Splatnost školného do 10. dne v měsíci.

Školní řád

Upravuje směrnice MŠ č. 16  vydaná ředitelkou školy

Celé její  znění je k dispozici k nahlédnutí v šatnách školy.

Obsah:

 • Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání
 • Upřesnění výkonu práv a povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí v MŠ a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
 • Upřesnění podmínek pro ukončení vzdělávání dítěte v MŠ
 • Provoz a vnitřní režim MŠ
 • Organizace školního stravování
 • Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 • Zacházení s majetkem MŠ
 • Závěrečná ustanovení

krouzky

Kroužky na školní rok 2015/2016

PONDĚLÍ

keramika:  1. skupina 14,30 - 15,15 (předškoláci)

                   2. skupina 15,30 - 16,15 (mladší děti)

Lektorka: Jana Fillová


ÚTERÝ

tanečky:      15,15 - 15,45

sportovky:  16,00 - 16,30

Lektorka: Tamara Bolečková


STŘEDA

angličtina: 1. skupina 15,00 - 15,30

                   2. skupina 15,45 - 16,15ČTVRTEK

percepčně motorická přípravka: 15,15 - 16,00 (předškoláci)

Lektorka: Mgr. Ivana Vlková


flétna:  1. skupina 15, 30 - 16,00

              2. skupina 16,00 -16,30reditelka-informuje

Co nás v poslední době trápí

Vážení rodiče,

poslední dobou se nám ve školce rozšířil zlozvyk, kdy děti při odchodu s rodiči a za jejich dohledu, lezou přes plot a branku MŠ.

Tímto Vás žádáme,aby k tomuto dále nedocházelo, a to nejen z důvodu poškozování plotu a brány, ale především bezpečnosti.

Děti tímto dostávají signál, že takovým způsobem mohou kdykoliv opustit MŠ a v tuto chvíli jsou veškerá bezpečnostní opatření (závory a zamykání) zbytečná!

Věřím, že nám jde o společnou věc , čímž je bezpečnost dětí a dodržování pravidel.

Děkuji za pochopení

24.3.2016

Upozornění

Vážení rodiče,

v případě potřeby, využívejte toalety v MŠ a nenechávejte děti

močit v prostorách zahrady a školního pozemku!

Děkujeme

24.3.2016

Uzavření MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy v době letních prázdnin bude uzavřen 

od 1. července do 31. srpna 2016.

Školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2016.

6.3.2016

Nové foto

Vážení rodiče,

upozorňujeme na nové fotografie na www.rajce.net.

Dne 4.3.2016

Informace pro rodiče želviček a ježků

Vážení rodiče,

po dobu než bude obsazeno volné místo na pozici učitelky, bude od 15.2.2016 paní učitelka Kateřina Kosíková přeřazena do třídy ŽELVIČEK, kde bude vypomáhat začínající paní učitelce Ireně Bílkové.

ředitelka

Dne: 10.2.2016


Důležitá informace

Vážení rodiče,

ve třídě Želviček byl nahlášen 1 případ výskytu SPÁLY (1.2.2016)

Věnujte prosím zvýšenou pozornost zdravotnímu stavu svých dětí.

Děkujeme za spolupráci


Vši v MŠ

Vážení rodiče,

v případě , že objevíte u svého dítěte vši, je nutné tyto důkladně odstranit a po tuto dobu dítě nemůže docházet do školky.

Zároveň Vás prosíme neprodleně oznamte tuto skutečnost paní učitelce na třídě.

Děkujeme za pochopení

ředitelka

Dne 17.2.2016

Fotografie

Vážení rodiče,

veškeré fotografie lze shlédnout na:

rajce.net

skolkalipence

Finanční dary k 31.12.2015

Vážení rodiče,

děkujeme za finanční dary, které jste věnovali naší MŠ.

Přehled finančních darů, případné čerpání a zůstatky nejdete na nástěnkách v šatnách tříd.

Přehled jednotlivých tříd:

 • třída KOŤÁTEK :  dar 8 000,- Kč  ( zůstatek 1 733,- Kč)
 • třída ŽELVIČEK:  dar 14 400,- Kč  ( zůstatek 4 639,- Kč)
 • třída BERUŠEK:   dar 20 800,- Kč  ( zůstatek   9 954,- Kč)
 • třída JEŽKŮ:         dar 25 000,- Kč  ( zůstatek  6 490,- Kč)

Platby školného u dětí s odkladem školní docházky

Připomínáme rodičům dětí, které mají v letošním školním roce odklad školní docházky, aby si od listopadu 2015 zadali trvalé příkazy.

Platby pošlete:

Číslo účtu: 168 097 029/0600

Částka:      700,- Kč

VS: stejný jako u stravného

Splatnost do 10. v měsící

Informace k vyzvedávání dětí

Vážení rodiče,

jelikož jsou dny tepla nenávratně pryč a v odpoledních hodinách už nebudou děti na zahradě, vyzvedávat je můžete ve třídách takto:

Od 14,30 hodin BERUŠKY  u JEŽEČKŮ ( toto opatření je z důvodu probíhajících kroužků v budově BERUŠEK)

Od 16,30 hodin KOŤÁTKA  u ŽELVIČEK (zkrácený úvazek pedagogů a malý počet koťátek v těchto hodinách)


MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE

Zahrada

V červnu 2010 jsme obnovili vybavení zahrady o 4 zahradní prvky a dokončila se stavba dopravního hřiště.

 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahrada
 • zahradaMATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE
code

Fotografie z akcí školky

Vážení rodiče,

fotografie dětí z  akcí školky můžete najít:

www.rajce.net - skolkalipence

Kontakt

Adresa:          K Samoobsluze 211, 155 31 Praha 5 - Lipence
Ředitelka:       Bc. Ivana Vocetková
Právní forma: právní subjektivita (od 1.1.2001)
Zřizovatel:      Městská část Praha - Lipence, Úřad městské 

                      části Praha 5
IČO: 70108013

Provoz školy: po - pá : 7,00 - 17,00 hod

STRAVNÉ:  ČÚ:  168097109/0600, úhrada do 10. dne v měsíci

                       cena za celodenní : 37,- Kč

                       cena za celodenní dětí s OŠD : 38,- Kč

ŠKOLNÉ: ČÚ:     168097029/0600 

                       školné na školní rok 2015/2016: 700,- Kč/mě/měsíčně,

Předškolák 12 měsíců bezúplatně.

Úhrada stravného i školného do 10. dne v měsíci

Telefony:
škola/fax:       257 921 360

Ředitelka:      734 101 745
Koťátka:       731 522 329

Želvičky:        739 455 072 

Berušky:        734 543 526

Ježci:             734 700 137


e-mail: vocetkova.ivana@gmail.com
             ivana.600@seznam.cz
Chcete nám něco vzkázat? Využijte kontaktní formulář: