MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE


2690_jezci-od_13.5._(1).JPG

Týden 13.5.-17.5. 2019

(publikováno: 20. 05. 2019)

Téma týdne: ,,Rodina“

Tento týden jsme věnovali členům rodiny. Povídali jsme si o rodičích, prarodičích i dětech a jejich sourozencích. Pro děti jsem připravila obrázek domu s okny, do kterých kreslily postupně babičky a dědečky, své rodiče i sebe a své sourozence. U obrázků jsme si pak společně povídali a členy rodiny pojmenovávali.

Úterý bylo věnováno školnímu výletu na Farmapark v Soběhrdech. Jak jsem již v úterý informovala, výlet měl velký úspěch a všem se moc líbil.

Ve středu byly děti s paní učitelkou Milenou. Společně se věnovali tématu ,,Slušného chování“. Pracovní list obsahoval několik možností, kde bylo potřeba určit, zda je daná situace na obrázku v pořádku, nebo ne, a jak by měla být správně. Také si ve dvojicích i trojicích vyzkoušely, jak by se omluvily, jak poprosily apod. Reagovaly tak na připravené, nebo domyšlené situace.

Čtvrtek jsme využili k zážitkové kresbě z výletu. Povídali jsme si o tom, co se nám nejvíce líbilo a co nás bavilo.

Na pátek bylo připraveno hudební představení ,,Na farmě“. Děti byly paní Lídou (jednou ze známých zpěvaček country kapely Schovanky) zapojeny do děje prázdninového příběhu o dětech, které prožívají volné dny u babičky a dědy na farmě. Představení se moc líbilo a zpříjemnilo nám páteční den ve školce.

V pondělí nás čeká fotografování na společnou fotografii.

Hezký a klidný víkend přeje Kateřina Syrovátková.


2691_jezci-od_13.5._(2).JPG

 

2692_jezci-od_13.5._(3).JPG

 Zpět