MATEŘSKÁ
ŠKOLA
LIPENCE


Pražské školy trápí vši - prosíme o průběžné prohlížení hlavy dítěte

(publikováno: 07. 03. 2018 / upraveno: 13. 03. 2019)

Výskyt vší netrápí pouze naší školku, ale všechny školky a školy v Praze. V současné době u nás žádný případ nahlášen není, ale jak praví přísloví: "co není může být". V souvislosti s touto problematikou nás oslovila Hygienická stanice hl.m.Prahy (dále jen "HSHMP")

 

Průběžné poznatky HSHMP z terénu stále více nasvědčují tomu, že začátek školního roku po návratu dětí z letních prázdnin již dávno není tím nejfrekventovanějším obdobím výskytu vší mezi dětmi v pražských mateřských a základních školách. Plodným obdobím pro parazita typu vší je totiž také právě probíhající zima, kdy děti nosí šály a čepice. Tyto zimní doplňky oděvu usnadňují přenos vší mezi dětmi. Ty se tak dnes ve školách a školkách mohou vyskytnout v podstatě kdykoliv během školního roku. Od roku 2012 není zákonná oznamovací povinnost hlásit výskyt vší orgánům ochrany veřejného zdraví. HSHMP proto v dané souvislosti apeluje především na rodiče, aby věnovali případnému výskytu vší u svých dětí mimořádnou pozornost a situaci v rodině v žádném případě nepodceňovali.

 

Co může udělat škola a rodiče?

 

Z odborného pohledu je zavšivení považováno za infekční onemocnění pediculosis, u kterého hrozí šíření v dětském kolektivu. Pedikulóza se projevuje nadměrným svěděním hlavy způsobeným bodáním a pohybem vší. Svědění nutí děti ke škrábání. I když veš není přenašečem žádných onemocnění, může samotné škrábání vést ke vzniku poškození pokožky a druhotné infekci.

 

Z důvodu ochrany zdraví v kolektivu a na základě příslušných ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, nelze zařazovat zavšivené děti do kolektivu. Rodiče mají povinnost na tuto skutečnost upozornit, viz odstavec 3.4. školního řádu.

 

Proto je z našeho pohledu důležitý apel na rodiče, aby u svých dětí prováděli pravidelné kontroly pokožky hlavy a při každém zaznamenaném výskytu vší vždy informovali dané školské zařízení, jak jejich ratolest chodí,“ říká šéf pražských hygieniků Jan Jarolímek s tím, že jedině tak mohou být o výskytu vší v kolektivu informováni rodiče ostatních dětí v riziku. 

 

Výskyt vajíček vší, tak zvaných hnid, ve vlasové části hlavy je varováním, že dítě bylo v kontaktu se zavšiveným jedincem. Ihned poté je proto důležité dítě hnid mechanickým stahováním zbavit a neopomenout informovat školské zařízení.

 

Nutno podotknout, že povinnost nemůže být pouze na škole, ale je nutné zdůraznit povinnost rodičů starat se o své děti, která je dána platným právním řádem České republiky. Děti s výskytem živých vší by proto rodiče měli nechat doma a zajistit jejich řádné odvšivení

 

Povinnost naší MŠ, aby kontrolovala děti, není dána žádným předpisem. Pokud paní učitelka uvidí u neklidného, nepozorného dítěte ve vlasech lezoucí vši či hnidy, je nejen žádoucí, ale nutné, aby o této skutečnosti vždy informovala rodiče. Ti si dítě musí převzít a v rámci svých rodičovských povinností jej odvšivit. Důležité je rovněž zabránit dalšímu kontaktu dítěte s ostatními zdravými (nepostiženými) jedinci.

 „Praxe bohužel ukazuje, že se dost často stává, že někteří rodiče situaci podceňují. Škola ale může od rodičů požadovat podepsané čestné prohlášení, že svému dítěti prohlédli hlavu dle pokynů a posílají dítě do kolektivu bez vší,“ upozorňuje Jarolímek.

 Pokud rodiče se školou nespolupracují a posílají své děti do školy neodvšivené, může ředitel školy, v souladu se školským zákonem, rodiče vyzvat, aby se osobně zúčastnili projednání závažných otázek týkajících se pobytu dítěte v předškolním zařízení. Této výzvě je zákonný zástupce povinen vyhovět. Pokud ani poté není spolupráce zákonných zástupců se školou adekvátní, má škola v krajním případě možnost takovou skutečnost oznámit orgánu péče o dítě, který disponuje určitými pravomocemi vyvinout na rodiče tlak, protože je jejich povinností se o nezletilé děti starat.

 V roce 2005 vydalo k tématu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR informační leták pod názvem Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské). Dokument je nadále k dispozici na internetových stránkách ministerstva.

 

 Jak vši odstraňovat?

 

Živé vši se odstraňují poměrně jednoduše, na vyčesání pomocí speciálního hřebínku, tzv. všiváčku, stačí několik minut. Vyčesávání je nutné provádět alespoň 5 minut, u dlouhých vlasů déle, a to od kořínků vlasů postupně z celého povrchu vlasaté části hlavy. V prvním týdnu nejlépe každý den.

 Složitější je situace s odstraňováním hnid. Ty nelze vyčesat, musí se mechanicky odstraňovat, neboť hnidy jsou přilepeny ke kořenu vlasu. Osvědčenější způsob je ostříhání vlasů. Veš dětská totiž není schopna žít ve vlasech kratších 0,8 mm.

 Řada rodičů využívá pomoci nejrůznějších chemických přípravků, které většinou zakoupí v lékárnách. Už dlouho se mluví o zvyšující se rezistenci vší na běžně dostupné prostředky. Všechny prostředky s insekticidní látkou, které jsou na trhu k dispozici, zahubí dospělé jedince. Účinnost těchto prostředků na hnidy je velmi sporná, i když výrobce deklaruje účinnost na všechna stadia zavšivení. Látky s přírodním účinkem mají schopnost hubení opět omezenou. Působí na dospělé jedince, většinou udušením. Proto o klasické rezistenci nelze podle našeho názoru hovořit.

 Pro úspěšnou léčbu se většinou doporučuje kombinovat v časově postupně navazujících fázích přípravky na bázi insekticidních šamponů či vlasových vod a při aplikaci přípravků postupovat dle návodu výrobce. Důležité je zároveň denně hnidy mechanicky odstraňovat.

 

Jelikož byla doposud spolupráce s rodiči výborná, zatím se nám vždy podařilo v samém počátku šíření vší zastavit. Věříme, že tomu bude tak i nadále.

Ivana Vocetková, ředitelka 

 

 

 

 Zpět