Stravné

(publikováno: 01. 07. 2016 / upraveno: 16. 04. 2019)

 

platba stravného trvalým příkazem do 15. dne v měsíci

celodenní stravné: 800,- Kč

polodenní stravné: 700,- Kč

Vyúčtování za stravné proběhne na konci školního roku.

Jelikož probíhá provoz i v červenci, případné přeplatky budou zaslány na účty rodičů v srpnu, po vyúčtování sedmého měsíce.

číslo účtu: 168 097 109/0600

variabilní symbol bude dítěti přidělenZpět