Zápis - aktualizované informace

(publikováno: 02. 05. 2019 / upraveno: 08. 05. 2019)

Vážení rodiče,

paní ředitelka Ivana Vocetková skončila ve své funkci k 30. dubnu, s účinností od 1. května jsem vedením školky pověřena já. Protože svůj čas musím až do doby, než se úřadu ujme nová paní ředitelka (konkurz proběhne v tomto měsíci), dělit mezi základní a mateřskou školu, navrhuji v den zápisu odevzdat všechny potřebné dokumenty, tedy i Evidenční list. Ten v minulých letech rodiče dostávali až v den zápisu a do mateřské školy jej doručovali později.

Zápis proběhne v předem avizovaném termínu v pátek 10. května v době od 13 do 17 hodin v mateřské škole ve třídě koťátek, tedy nad poštou. U zápisu není potřeba přítomnost dítěte, stačí odevzdat pouze všechny potřebné dokumenty:

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – vyplníte údaje o dítěti i zákonném zástupci (žadateli); upozorňujeme, že trvalým bydlištěm (resp. místem trvalého pobytu) se rozumí místo, které máte nahlášeno na příslušném městském úřadu (školka si údaj ověřuje na matrice)…
  • Evidenční list dítěte – vytiskněte si prosím oboustranně; na první straně vyplníte pouze údaje o dítěti a obou zákonných zástupcích, dětského lékaře požádejte o vyplnění orámované části na druhé straně; všechny ostatní údaje vyplní školka…
  • Rodný list dítěte a doklad totožnosti zákonného zástupce - oba dokumenty pouze k nahlédnutí a ověření uvedených údajů...

O výsledních přijímacího řízení budeme informovat nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu.

 

Jitka Krůtová,

ředitelka ZŠ, pověřena řízením MŠ


Žádost o přijetí dítěte (1528kB)

Evidenční list dítěte - strana 1 (1374kB)

Evidenční list dítěte - strana 2 (1439kB)

Kritéria zápisu (205kB)